Istra Nekretnine - Verteneglio Village (00006) | Projekti

Verteneglio Village

Verteneglio Village 1
Verteneglio Village 2
Verteneglio Village 3
Verteneglio Village 4
Verteneglio Village 5
Verteneglio Village 6
Verteneglio Village 7
Verteneglio Village 8

Lokacija

Posrednik
Universum
Porporela 2
52466 Novigrad

E-mail
info@universumcroatia.hr

Web
www.universumcroatia.hr

Info
+385 99 21 49 023 - Igor

Projekti u izgradnji